Perfekcjonizm

Perfekcjonizm to stawianie sobie wysokich standardów co do wykonania zadań,

Nadmierne przejmowanie się porażkami

Rozdźwięk między założonymi wymaganiami a realnymi osiągnięciami 

Przyczyny – czynniki

psychologiczne 

Modelowanie, system wzmocnić 

Biologiczne 

Geny

Środowiskowe 

Perfekcjonizm to uzależnianie samooceny od pogoni za narzuconymi sobie standardami mimo negatywnych konsekwencji: 

emocjonalnych (np. frustracja, wzrost lęku)

społecznych (np. niechęć do uzyskiwania wsparcia od innych)

fizycznych (np. rygorystyczna dieta, ćwiczenia)

poznawczych ( trudności w koncentracji, przyswajaniu wiedzy)

behawioralnych (np. prokastynacja)

Według Hewiit i Flett (1991) może być zorientowany na siebie, innych lub oczekiwania społeczne.

Perfekcjonizm można rozpatrywać jako konstrukt balansujący miedzy dwoma lub wieloma wymiarami jego adaptacyjnym, pozytwnym nasileniem i negatywnym, nieadaptacyjnym.

Pozytywne aspekty: automotywacja,

wysoka samoocena, satysfakcja z życia

oraz bezpiecznym stylem przywiązania

Negatywne aspekty: dychotomiczne myślenie,prokrastynacja, samokrytycyzm, mniejszej efektywności, rozumianej jako stosunek liczby popełnianych błędów do czasu poświęconego na wykonanie zadania.

Neurotyczny perfekcjonizm współwystępuje

z depresją, myślami samobójczymi, zaburzeniami lękowymi, osobowości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart