Wpływ stylów przywiązania na relacje

Teoria Bowlby’ego podkreśla istotę emocjonalnych więzi, które towarzyszą nam przez całe życie. Mary Ainsworth, kontynuując badania, identyfikuje kategorie przywiązania u dorosłych, kształtujące się na podstawie wczesnych relacji z bliskimi, wpływając na ich późniejsze role rodzicielskie.

Relacje międzyludzkie stanowią istotną część ludzkiego życia, od dzieciństwa do starości. Poszukujemy bezpieczeństwa, akceptacji i miłości u innych. Trzy style przywiązania wg. teorii Bowlby’ego – bezpieczny, unikowy i lękowo-ambiwalentny – wpływają na interakcje między dzieckiem a matką, a także między partnerami w dorosłości. Osoby o bezpiecznym przywiązaniu wykazują adaptacyjne strategie radzenia sobie z konfliktami, podczas gdy te o stylach pozabezpiecznych stosują mniej konstruktywne taktyki. Badania wskazują, że związki osób o stylach lękowym lub unikowym są mniej satysfakcjonujące niż te związane z bezpiecznym stylem – temat ten został już szeroko omówiony w poprzednim artykule.

Style przywiązania wpływają na różne aspekty związków romantycznych, takie jak postrzeganie relacji, potrzeba bliskości, zaangażowanie, stabilność związku i satysfakcja. Osoby przywiązane bezpiecznie są bardziej optymistyczne w myśleniu o miłości i bardziej zaangażowane w związek niż te o stylach lękowym lub unikowym. Lękowi mają większą potrzebę bliskości, czasem zachowują się intruzywnie, a unikowi niedoszacowują potrzeb partnera. Osoby pozabezpieczenie przywiązane charakteryzują się mniejszą stabilnością związku i mniejszą satysfakcją. Osoby o stylu lękowym są bardziej narażone na zerwanie związku, ale często pozostają w niesatysfakcjonujących relacjach niż osoby o stylu unikowym.

Ocenianie partnera wpływa istotnie na zadowolenie z relacji. Czynniki takie jak cechy wyglądu, osobowość partnera czy rozbieżność między partnerem rzeczywistym a ideałem kształtują postrzeganie. Teoria przywiązania podkreśla, że satysfakcja w relacji romantycznej zależy od sposobu, w jaki partner zaspokaja potrzeby drugiej osoby w kontekście bliskości i bycia bezpieczną bazą. Osoby o stylach lękowym lub unikowym doświadczają niższego zadowolenia z relacji romantycznych, w przeciwieństwie do tych przywiązanych bezpiecznie, które zgłaszają wyższą satysfakcję.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart