Depresja


DEPRESJA 

Depresja to globalny problem zdrowotny, dotykający różne grupy wiekowe i warstwy  społeczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na świecie choruje na nią około 280  mln ludzi, co stanowi około 3,8% populacji. W Polsce, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, sprzedaż  leków przeciwdepresyjnych wzrosła o 59%. Według WHO, w 2020 roku depresja była drugą  najczęstszą chorobą na świecie, prognozując, że do 2030 roku może stać się najczęstszym  schorzeniem. Czynniki takie jak stres, współczesnego świata, terroryzm, pandemia, kryzys  gospodarczy oraz wojny- przyczyniają się do wzrostu zachorowań. Choroba manifestuje się  nie tylko uporczywym smutkiem, ale także utratą zainteresowania przyjemnościami życia.  Objawy obejmują brak energii, zaburzenia snu, niepokój, poczucie winy i utrata poczucia  własnej wartości. WHO szacuje, że rocznie ponad 700 tys. osób na świecie popełnia  samobójstwo, co sprawia, że depresja staje się jednym z najważniejszych problemów  zdrowotnych. W Polsce niepokojący jest wzrost objawów depresji wśród dzieci i nastolatków.  W 2022 roku 1% dzieci przedszkolnych cierpiało na kliniczną depresję, a w grupie starszych  nastolatków nawet do 20%. Depresja wpływa nie tylko na życie chorej osoby, ale także na jej  najbliższe otoczenie.

Rozpad związków, kryzysy rodzinne, a także wykluczenie z życia  zawodowego to częste konsekwencje tej choroby. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją,  ustanowiony w 2001 roku przez Ministerstwo Zdrowia, ma na celu zwrócenie uwagi na powagę  tej choroby. Choć depresja dotyka różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe, odpowiednia  edukacja, świadomość oraz wsparcie społeczne mogą pomóc w radzeniu sobie z nią. Warto  pamiętać o znakach depresji u siebie i bliskich oraz szukać pomocy specjalistycznej. Wzrost  przypadków depresji w Polsce, zwłaszcza wśród młodzieży, wymaga skoncentrowanych  działań edukacyjnych, profilaktycznych oraz wsparcia psychologicznego. Ponadto w ubiegłym  roku badacze z Uniwersytetu Stanforda odkryli i scharakteryzowali nowy podtyp depresji. W  procesie swojej pracy naukowej zastosowali metody ankiet, testów kognitywnych oraz  obrazowania mózgu. Ten nowo odkryty podtyp określili jako biotyp kognitywny, co wskazuje  na to, że związany jest on z dysfunkcjami na polu poznawczym. Uczestnicy badania musieli  przeprowadzić wiele testów, w tym testy pamięci werbalnej, testy na skupienie uwagi oraz  testy na szybkość podejmowania decyzji. W kolejnym etapie, u niektórych pacjentów  przeprowadzono funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego podczas, którego musieli wykonywać zadania mające na celu pomiar ich impulsywności i uwagi.

Badania wykazały, że osoby osiągające gorsze wyniki charakteryzowały się „zmniejszoną  aktywnością” kory przedczołowej i kory mózgowej, co sugeruje istnienie odrębnego  mechanizmu neuronowego, na podstawie tego biotypu. Wyżej wymienione obszary mózgu  są związane z ciągłym skupieniem uwagi, tworzeniem planów na przyszłość i osiąganiem  celów. Dodatkowo, algorytmy uczenia maszynowego pokazały, że stopień zaburzeń funkcji  kognitywnych był powiązany z nasileniem objawów depresji. Autorzy sugerują, że jest to  pierwszy biotyp depresji podatny na działanie kliniczne. To oznacza, że „utrata mocy” mózgu  może być przyczyną depresji, a nie tylko jej skutkiem.

Reasumując ponad 4 miliony Polek i  Polaków boryka się z depresją. Co ważne, kobiety częściej oceniają swoje zdrowie psychiczne  niż mężczyźni i częściej chorują na depresję. W przypadku młodzieży, 30% osób nie akceptuje  siebie. Niemal 30% młodych osób ma podejrzenia depresji, a 4 na 10 uczniów myślało o  podjęciu próby samobójczej. Około 14 tys. psychoterapeutów i 4 515 lekarzy psychiatrów  działają w Polsce- jednak, jeden psychoterapeuta przypada na 2,2 tys. dorosłych Polaków, a  jeden psychiatra na 8 tys. dorosłych Polaków. Blisko połowa Polaków doświadczyła  pogorszenia stanu psychicznego z powodu pandemii. Powyższa analiza pokazuje, że zdrowie  psychiczne Polaków to obszar wymagający uwagi. Dostęp do profesjonalnej pomocy oraz  edukacja społeczeństwa są kluczowe. Pamiętajmy, że walka z depresją to nie tylko kwestia  leczenia farmakologicznego, ale również budowania świadomości, eliminowania stygmatu  związanego z chorobami psychicznymi oraz dostarczania wsparcia dla tych, którzy go  potrzebują. Wspólnie możemy budować świadomość i zrozumienie, przyczyniając się do  poprawy jakości życia osób dotkniętych tą chorobą.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart